Календари

Календари

Календари се изработуваат во формати Б4, А3, Б5, А2, А1, Б2, Б1 наменети за рекламирање на фирми, компании, институции.

За печатење на календари се користи хартија во интервал од 80 гр (офсет или кунздрук) до 300 гр, а за подлошка најчесто се користи  хромокартон 300 гр или 300-350 гр кунздрук.

Самите календари може да бидат столни или ѕидни, еднолистни, тролисни, четворолистни, шестлистни или дванаесетлистни, а во случај кога се со повеќе листови имаат и предлист.

Поврзувањето на листовите се врши со помош на спирала или лајсна, додека на еднолисните календари  се става лајсна или се продупчува за да може да за закачи на одредена површина (ѕид) .

Печатење на календари може да биде офсет или дигитално во една, две бои, колор или пантонски.

Одличен начин за презентација преку целата година.


Врвен квалитет и извонредни цени!

Наши клиенти